​Historik

BMS i Hässleholm grundades 1974 av Eva och Bo Persson.

Verksamheten var då endast inriktad på växthusinredning. Det visade sig genom åren att de produkter som inhandlades till den egna rörelsen också var intressanta för andra företag i trakten och så växte en ny verksamhetsgren fram i form av en butik med försäljning av stål och järnprodukter.

1994 beslöts att öppna en butik på riktigt, med personal som endast arbetade med försäljning och inköp av stål- järn och industriprodukter. Butikens sortiment växte och med det också behov av större lokaler, tillbyggnaderna har skett i tre etapper för att slutligen hamna på de 1200 kvm som butiken är idag.

2008 var tiden mogen för att låta de båda verksamheterna stå på egna ben och därför flyttade växthusverksamheten ut till ett nytt bolag.

Bolaget är sedan 1994 ett familjeföretag då barnen Krister Persson och Jeanette Tarring också gick in som aktieägare, det är de som driver verksamheten idag.​

BMS Växthusinredningar AB  |  Väpnaregatan 25  |  281 50 Hässleholm  |  Tel: 0451-70 75 20  |  Fax: 0451-89436  |  E-post: erik@bms.nu